Rudells Sample
Rudells Group

Urea 40%

Urea-lösning är en färglös vätska med svag karakteristisk lukt som är ofarlig för såväl människor som djur. Används för att reducera nivån på utsläpp av kväveoxider för fartyg med tunga dieselmotorer.

– Marin urealösning som används för fartyg med tunga dieselmotorer
– Reducerar nivån på utsläpp av kväveoxider

Vårt sortiment:

  • Urea 40% fat 210l
  • Urea 40% IBC 1000l

Vid frågor och beställning, kontakta:
Bengt Svensson
Mobil: 0705 756130
E-post: bengt@rudells.se