Rudells Sample
Rudells Group

Stålcontainer

För flytande livsmedel och kemikalier

Designen bygger på hanteringsvänlighet: tack vare den låga konstruktionen är även anslutningarna på övre ytan lättåtkomliga. Utrymmet utnyttjas optimalt med reducerade transport och lagerkostnader som följd. Den låga tyngdpunkten innebär hög hanteringssäkerhet. UN-godkänd upp till 2,6 specifik vikt. Lätt att rengöras från ut- och insidan. En hållbar och ekonomisk lösning: de äldsta containers har varit i bruk över 20 år. Drifteffektiviteten är av hög klass, då konstruktionen och komponenterna endast kräver ringa överseende och underhållsåtgärder kan utföras mycket enkelt. Dimensioneringen följer internationella standarder och passar ihop med andra motsvarande produkter på marknaden.

Art nrNamnVolym liter
1007Stålcontainer800
1008Metallcontainer1000
Övriga containers är beställningsvaror
1. RST = Rostfritt stål Aisi 304 (SS2333, DIN 1.430 l) och Aisi 304k | HST = syrabeständigt stål Aisi 316 (SS2343, DIN 1.4436) och Aisi 316L | FE = stål Fe 37B (SS1312) | AL = aluminium AIMg3.
2. En container av modell CF med 3” (d=72) ventil är 100 mm högre än tabellhöjd.
3. Obs! Den slutliga vikten beror på utrustning och konstruktion.
UN = UN-godkänd för transport av farligt gods. – Std = Inte godkänd för transport av farligt gods.