Rudells Sample
Rudells Group

Säkerhetsboxar

Säkerhetsbox typ 2000–2000:
Grundmodul för öppen hantering av vådliga ämnen. Avsedd för både fat, dunkar eller andra emballage. Hanteras med gaffel- eller handtruck.

Säkerhetsbox typ 2000–4200:
Är särskilt utvecklad för interna transporter som till exempel fat, dunkar eller annat känsligt material. Utrustad med fasta förankringspunkter.

Säkerhetsbox typ 2000–2001:
Särskilt användbar inom verkstadsindustrin till exempel vid hantering av smörjmedel. Säkerhetsboxen är staplingsbar. Hanteras med gaffel- eller handtruck.

Säkerhetsbox typ 2000–4500:
Speciellt lämplig hantering av batterier när ADR-klassning erfordrats. Den är dessutom en förnämlig miljöstation. Finns även utrustad med evakueringsventiler. Staplingsbar.

Säkerhetsbox typ 2000–4300:
Grundmodulen försedd med skyddsräcke. För interna transporter. Speciellt lämpad för lagring. Staplingsbar beroende på innehåll.

Säkerhetsbox typ 2000–2900:
Används till stående eller liggande helfat i samband med rengöring eller liknande. Inbyggt uppsamlingskärl 200–500 liter 4st länkhjul.