Rudells Sample
Rudells Group

Safesorb saneringsgranulat

Safesorb saneringsgranulat kan lagras utomhus, säcken är tillverkad av miljövänlig plast som efter nedbrytnings förvandlas till ofarliga ämnen. Säcken lämpar sig utmärkt för bortforsling av förbrukat granulat och kan även återvinnas till plastindustrin.

Kemisk genomsnittsanalys:

SiO2 73%, AI203 10%, Fe203 8%, CaO 1%, MgO 1%, K20 1%, Na2O 1%. Rest, glödförlust vid framställning.

Leveransförpackning:

Utbytespallar om 40 säckar med toppfilm samt wrapping. Säckar om 17 kg/ca 36 liter