Rudells Sample
Rudells Group

Alkylatbensin

Alkylatbensin är ett extra rent fossilt bränsle, upp till 99% renare än vanlig bensin och i stort sett fri från de mest skadliga ämnena som bensen och aromater.

– Avger betydligt färre farliga ämnen vid förbränning, mindre miljöpåverkan och bättre för användaren
– Motorn startar lätt även vid längre stillestånd
– Uppfyller kriterierna för miljöklass 1 bensin, samt Svensk Standard SS155461

Vi säljer alkylatbensin i olika storlekar och varianter:

  • Alkylatbensin 2-takt 1l
  • Alkylatbensin 2-takt 5l
  • Alkylatbensin 2-takt 25l
  • Alkylatbensin 2-takt 200l
  • Alkylatbensin 2-takt 1000l
  • Alkylatbensin 4-takt 1l
  • Alkylatbensin 4-takt 5l
  • Alkylatbensin 4-takt 25l
  • Alkylatbensin 4-takt 200l

Vid frågor och beställning, kontakta:
Bengt Svensson
Mobil: 0705 756130
E-post: bengt@rudells.se