Rudells Sample
Rudells Group

AdBlue

Genom att köpa och använda AdBlue säkerställer ni att era fordon möter de lagstadgade gränserna för utsläpp av kväveoxid. När motorn körs omvandlas det skadliga ämnet till harmlöst kväve och vattenånga.

– Uppfyller kraven från alla motortillverkare
– Renar avgaserna från kväveoxider
– Tillverkas enligt ISO/PAS 22241-1


Vi säljer AdBlue i flera olika storlekar:

  • AdBlue påse 4l
  • AdBlue 5l inkl. pip.
  • AdBlue 10l inkl. pip.
  • AdBlue 10l inkl. längre pip.
  • AdBlue 25l (utan pip)
  • AdBlue 210l
  • AdBlue 600l IBC
  • AdBlue 1000l IBC
  • AdBlue 1000l IBC DIP-TUBE
Vid frågor och beställning, kontakta:
Bengt Svensson
Mobil: 0705 756130
E-post: bengt@rudells.se